Å bygge relasjoner handler om å skape gode følelser!

Med på laget i Kroglia har vi Elin Gullesen Bratt, erfaren og engasjert prosessveileder, coach og foredragsholder, som er særlig god til å skape praktisk forståelse av teori. Hun kan ta et dypdykk inn i gruppa, og kommer inn til kjernen på mennesker uten at det kjennes skummelt.

Lokalitetene Kroglia kulturgård tilbyr underbygger opplevelsen – her er dere samlet uten å bli forstyrret av andre grupper og skuldrene senkes.

Tema som tilbys i samarbeid med Elin:

Lagkvalitetsutvikling

De store utfordringene ledergrupper står overfor stiller krav til god samhandling og at vi fungerer godt som lag.

I gode lag fungerer Lederteamet effektivt, forskjellighet utnyttes konstruktivt og uenighet hilses velkommen. Gode lag trenger ikke bruke tid på konflikter, men bruker energien på arbeidsoppgavene, fremdrift og nytenking.

Motivasjonen øker når vi opplever at det mellommenneskelige fungerer.

Det gjør resultatene bedre på bunnlinja!

Hvordan er ditt lag?

Vi kan måle lagkvaliteten mens vi er på Kroglia.

Verktøyet kartlegger 14 ulike dimensjoner ved et prestasjons-sterkt lag. Det er uavhengig av type team og organisasjon, og vil vise sterke og svake sider ved laget. Verktøyet har vært brukt i mer enn 15 år og er et profesjonelt utgangspunkt for utvikling av et velfungerende lag. Vi benytter et dataverktøy for beregning av lagprofil og analyse. Analysen lages mens dere tar en herlig matpause.

Sammen oppsummerer vi resultatet og analyserer lagets utviklingsbehov, før dere får hjelp til konkrete tiltak som vil gjøre laget deres enda bedre J

 

Relasjonsbygging

Relasjonsbygging er beviselig det viktigste vi kan lære oss når vi har med andre mennesker å gjøre. Uansett yrke eller posisjon. Vi trives best sammen med mennesker vi får en relasjon til! Relasjonen gjør oss mer tålmodig, tryggere, sikrere, gladere, mer motivert.

 

Vi lager gjerne et opplegg på:

Hvordan bygge sterke og gode relasjoner i laget

Effektiv relasjonsbygging til kunder og samarbeidspartnere

*Hvorfor er relasjonsbygging viktig?

*Hvordan kan vi bygge relasjoner fort?

*Det sympatiske 24 – timers mennesket.

*Følelser styrer mer enn vi aner

*Ta kontroll over deg selv

 

Endringsledelse

Å takle endringer burde være like enkelt som å takle rutiner – men det er det langt ifra! Det er heller slik at vi kan oppleve konflikter, sykefravær og dårlig stemning når noe skal forandres på i organisasjonen.

*Hvorfor er endring så vanskelig for mange?

*Hva må vi vite om menneskene vi leder i endringsprosesser?

*Kommunikasjon i endringsprosesser.

*Endringsledelse er ikke noe du begynner med når endringen skjer – det er viktig hele året.

*Kreativitet og kreativ utvikling i organisasjonen

 

Andre relevante tema under ledersamlingen ”Høyt på strå”:

*Å lede klokt og effektivt

*Relasjonens betydning i ledelse

*Hva fører til motivasjon i arbeidsmiljøet?

*Å ta ansvar for eget liv på jobben

*Relasjonelt mot og feighet i organisasjonen

*Konfliktforebyggende kultur

*Tydelig og relasjonsorientert – en og samme sak

 

Hva trenger dere? Elin skreddersyr opplegg etter behov og er behjelpelig med forslag til tema for din gruppe.

Opplegget kan gjennomføres som en prosess som varer fra lunsj til lunsj.

Et foredrag kan vare fra en time til en dag

Gruppestørrelse: fra 4-25 stk.

Om Elin Gullesen Bratt

Erfaren og engasjert prosessveileder og foredragsholder. Særlig god til å skape praktisk forståelse av teori. Oppnår god kontakt med kursdeltagerne og høster svært gode tilbakemeldinger.

Utdannet pedagog med videreutdanning i profesjonskunnskap, ledelse, coaching, Relasjonsledelse. Sertifisert Coach, NLP Master Praktitoiner, Jungs typeforståelse, Belbin. Bred erfaring som leder og fra undervisning på høgskoler.